Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Yonca Bakımevi unvanına sahip olan şirketlerimiz "Veri Sorumlusu" konumundadır. "Veri Sorumlusu" sıfatını haiz şirketlerimiz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş-çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz,
Randevu kayıtlarınızı oluşturmak,
Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek,
Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,
Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek,
Tarafınızla sözleşme kurabilmek,
Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, şirketlerimiz bünyesinde görev yapan hekimlere ve diğer personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecektir.
Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Saygılarımızla

KVKK Onay Metni

"Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni" nde yer alan bilgileri, açıklamaları tarafıma tanınan hakları okudum ve anladım. Şahsıma ve/veya adına sağlık hizmeti alacağım velisi/vasisi bulunduğum kişilere ait kişisel verilerin “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”’nde yer verilen bilgiler, amaçlar ve açıklamalar doğrultusunda kaydedilmesine, saklanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve açıklanmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay veriyorum.

Ticari Elektronik İleti İzni Bilgilendirmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Yonca Bakımevi unvanına sahip olan şirketlerimiz her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenecektir. Kişisel verileriniz, bu doğrultuda SMS ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla.

Ticari Elektronik İleti İzni Onayı

Ben aksini bildirmedikçe her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim velisi/vasisi bulunduğum kişilere Yonca Bakımevi tarafından SMS, E-Posta ve Arama yolları ile ulaşılmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça onay verdiğimi beyan ederim.


WHATSAPP
HEMEN ARA